:: KOLDING, JEM & FIX


Kolding, Jem & Fix
I Kolding, tæt på storcenteret, har vi for bygningsejeren NCC udlejet et lejemål til Jem & Fix. Ejendommen havde stået delvist tom siden opførelsen.